KINESIOTEJPNING

Förebygger skador och rehabiliterar skador

Att tejpa en skada är ett bra alternativ till ett skydd vid rehabilitering och återgång till idrotten/träning. Oftast används vanlig “coachtejp” men det blir allt vanligare att använda så kallad kinesiologitejp för att förebygga skador och öka återhämtningen.

Kinesiotejpen fungerar på många olika sätt. Det huvudsakliga målet med tejpen är att aktivera kroppens egna läkningsprocess, minska den upplevda smärtan, öka rörlighet och stimulera muskelaktivering.

Kinesiotejpen kan även ha psykologisk påverkan i den meningen att det förmedlar en stabilitet och säkerhet när tejpen sitter på huden. Tejpen kan öka uppfattningen om vad kroppen har för position, vilket också kan ge en känsla av säkerhet rörelserna.