TJÄNSTER

KLASSISK MASSAGE

Massage kan vara ren friskvård för att öka välbefinnandet, det kan också vara en riktad behandling för ett befintligt besvär, eller ett komplement i samband med till exempel träning. Mot skador, muskelproblem, smärta och vid rehabilitering är massage en effektiv behandlingsform.

KINESIOTEJPNING

Att tejpa en skada är ett bra alternativ till ett skydd vid rehabilitering och återgång till idrotten/träning. Oftast används vanlig “coachtejp” men det blir allt vanligare att använda så kallad kinesiologitejp för att förebygga skador och öka återhämtningen.